Dopravné a zasielateľské služby

Riešenie na celkovú distribúciu tovaru k zákazníkom, optimálny typ prepravy, režim a prostriedok  je vždy riešený na mieru daného projektu. 

Hlavné kritéria vychádzajú z vyhodnotenia geografického rozsahu,  štruktúry objemov a distribúčneho modelu, ktorý je závislý od nastavenia trhu  v rámci konkrétnej komodity  a samozrejme od očakávania finálneho zákazníka.  

Jedná sa vždy o kombináciu FTL celozávozov, LTL, alebo balikových PARCEL zásielok,  ktorých pomer určuje priorita klienta smerom na utilizáciu/náklad resp. včasnosť dodania.  Ponuka je postavená na spolupráci a synergii medzi viacerými partnermi s dlhoročnou skúsenosťou v segmente dopravy a zasielateľstva. 

Rozdelenie:

Geografické pokrytie 

 • Vnútroštátna doprava 
 • Medzinárodná doprava
 • Kombinovaná

Distribučný model 

 • Priame závozy k finálnym zákazníkom
 • Závozy na DC
 • Závozy na Xdock
 • Zásobovanie výrobnej linky

Utilizácia

 • FTL
 • LTL
 • Parcel service

Cyklus dodania

 • D+1 / D+2
 • Just in time
 • Shuttle
 • Basic - paper / E-mail order

Režim / Špecifikácia produktu

 • Ambient
 • Chladený 
 • Mrazený
 • ADR
 • High value

Režim / Administratíva

 • Colná deklarácia
dopravné a zasielateľské služby