Základné piliere

Ľudia

Ľudia

ZÁVÄZOK NA DÔVERE

Skúsenosť zákazníka

Skúsenosť zákazníka

SPOLU NA VAŠEJ CESTE

Doručenie

Doručenie

IDEME TAM S VAMI

Naše služby

Logistické služby

Logistické služby

Ponúkame vám kompletný balík služieb súvisiacich so skladovaním, manipuláciou a distribúciou vašich produktov.

Konzultačné služby

Konzultačné služby

Hĺbkový audit strategických procesov a nastavenie nástrojov spoločnosti. 

Systematic Business Inteligence

Systematic Business Inteligence

Služby podpory a vývoja softvéru v oblasti komplexného riadenia operačných a obchodných aktivít. 

Hlavné zameranie

Sme pripravení participovať na riešení logistických a systémových úloh v rámci vášho medzinárdoného dodávateľského reťazca. 

  • AUTOMOBILOVÝ priemysel, JIT dodávky
  • FMCG, rýchlo-obrátkový segment, skladovanie, obalové úpravy, distribúcia
  • HI-TEC segment, skladovanie, obalové úpravy, distribúcia
  • KOZMETICKÝ segment, skladovanie, obalové úpravy, distribúcia
manipulácia s tovarom

Integrovaný systém manažérstva kvality

Náš systém riadenia kvality je zameraný na odpoveď na nasledujúce normy: 
Kvalita ISO 9001:2015, Životné prostredie ISO 14001:2015, Bezpečnosť ISO 45001:2019