Systematic Business Inteligence

Silná vetva v rámci ponuky spoločnosti  ALLOGI s.r.o je zameraná na poskytovania služieb podpory a vývoja softvéru v oblasti komplexného riadenia obchodných a podnikových aktivít. Zameranie je rozložené na dve cieľové skupiny.

Prvou cieľovou skupinou sú malé začínajúce firmy, ktoré majú nápad a produkt no potrebujú sa rýchlo a efektívne dostáť k svojim koncovým zákazníkom. Pre túto skupinu chceme poskytnúť komplexné IT riešenie s predajným kanálom cez web shop, zabezpečenie celého toku tovaru od výrobcu alebo dodávateľa cez medzisklad, prijatie a spracovanie objednávky od zákazníka, záverečné zákaznícke (obalové) úpravy a doručenie tovaru zásielkovou alebo transportnou službou k dverám zákazníka. S plným balíkom služieb dostane klient k dispozícií reportingové riešenie, ktoré mu poskytne prehľad o platbách a predaji, o zásobách, informácie pre marketingové aktivity a ďalšie nástroje na efektívne riadenie a kontrolu strategických procesov v rámci podnikania.

Druhou cieľovou skupinou sú malé a stredné firmy, ktoré už sú etablované na trhu, ale potrebujú sa ďalej posunúť vo svojich obchodných aktivitách, či už pridaním ďalšieho obchodného kanála predajom cez internet, zefektívnením dodacích podmienok sofistikovanejším riešením, chcú sprehľadniť prácu so svojimi dátami jednoduchým a prehľadným reportingovým riešením, alebo chcú zefektívniť svoje procesy nástrojom na sprehľadnenie vykonanej práce a dosiahnutej kvality.

Riešenia ktoré poskytujeme pracujú spolu ako celok, no sú navrhnuté modulárne a preto sme schopný poskytnúť služby jednotlivo podľa oblasti záujmu. 

 • Návrh komplexných riešení na riadenie spoločnosti 
 • Modulárna implementácia nástrojov v rámci DOD reťazca
 • Aktívne prepojenie medzi operačnými a funkčnými strediskami
 • Konsolidácia informácií a inteligentný reporting výsledkov
 • 100% kontrola nad operáciami a rezultom spoločnosti
 • Podpora pri strategických rozhodnutiach
Systematic Business Inteligence

Naše portfólio v rámci Systematic Busines Inteligence je rozdelené do troch celkov a riešení:

Nástroje elektronického podnikania

 • Mobilná aplikácia obchodu
 • Webový portál elektronického obchodu
 • Pri/prepojiteľnosť kľúčových aktérov a funkcií elektronického podnikania 

Riešenia na mieru a analytika

 • Reportingový servis (Databázy / Riadiace informačné panely)
 • Analytika obchodných a operačných dát
 • Webový portál a mobilná aplikácia reportingu
 • Pri/prepojiteľnosť funkcií reportingu
 • Riešenia na mieru (nástroje na riadenie a kontrolu efektivity a kvality procesov, sledovanie kľúčových indikátorov výkonnosti, špecifická procesná podpora a analytika)  

Riadenie toku tovaru a materiálov

 • Nástroje na plánovanie zdrojov a rezerváciu kapacít 
 • Nástroje na riadenie skladového hospodárstva, obalových služieb, dopravných a zásielkových procesov
 • Riešenia na riadenie procesov colnej deklarácie
 • Pri/prepojiteľnosť funkcií reportingu
 • Webový portál na elektronické sledovanie toku tovaru / zásielky v rámci dodávateľského reťazca
 • Mobilná aplikácia na elektronické sledovanie toku tovaru / zásielky v rámci dodávateľského reťazca
 • Pri/prepojiteľnosť funkcií v rámci riadenia toku tovaru a materiálov

Logické prepojenie know-how z oblasti predaja, logistiky a IT poskytuje riešenia, ktoré sú pripravené pre potreby dnešného obchodu, rozvoja e-commerce/direct predaja a zefektívnenie štandardných predajných kanálov. Ponúkajú efektívny pohlaď firmám na svoje podnikanie, priestor rýchlo zareagovať na nové trendy, prijímať včasné a správne rozhodnutia a byť udržateľne úspešnou firmou.