Skladovanie

Skladovanie tovarov je kľúčovou službou v našej ponuke riešení dodávateľského reťazca v oblasti skladovej logistiky. S nami dosiahnete optimalizáciu vašich nákladov na logistiku a skladovanie a významú mieru flexibility a efektivity vášho podnikania.

Skladovacie kapacity a režimy sa vyvíjajú dynamicky s trhom a  naším cieľom je držať krok.  Naše dlhoročné skúsenosti s tvorbou a implemntáciou projektov v logistike sú základom  pre vytvorenie efektívneho skladového riešenia a umiestnenia  DC / tovaru v optimálnom mieste v  rámci vášho dodávateľského reťazca

Spoločnosť ALLOGI ponúka skladové riešenia pre:

Multi-teplotné sklady

 • suchý 5 až 25°C
 • chladený 5 až 8°C
 • mrazený 0 až -18°C

Multi-operačné možnosti skladovania tovaru

 • štandard - selektívny regálový systém
 • utilizačné - double deep, double stack, narow aisles
 • prietokové - cross-dock
 • gravitačné regály
 • automatické

Multi-režimové možnosti skladovania tovaru 

 • daňový
 • colný sklad
 • high-value
skladovanie