Logistické služby

Ponúkame vám kompletný balík služieb súvisiacich so skladovaním, manipuláciou, obalovými úpravami a distribúciou 
vašich produktov k finálnemu zákazníkovi.