Manipulácia s tovarom

V rámci riadenia procesov manipulácie s tovarom ponúka  spoločnosť ALLOGI široké porfólio možností, ktoré umožňujú modulárne zostavenie riešenia na mieru. 

Vlastný WMS umožnuje flexibilný prístup  nielen počas vytvárania riešenia a implementácie, ale hlavne počas modifikácií vyplývajúcich z praxe!  Komplexný monitoring aktivít a inteligentný reporting strategických informácií je kľúčom k úspešnému  riadeniu projektu spoločnosti.

Spoločnosť ALLOGI ponúka tieto služby:

Manipulácia s tovarom na úrovni:

 • paleta
 • kartón
 • inner 
 • kus

Typ vychystávania:

 • Na ucelené palety
 • Mixované palety
 • Ucelené kartóny
 • Mixované kartóny

Riadenie vychystávania:

 • Full radio / scanner
 • Voice picking
 • Pick to light
 • Basic - paper/email order

Organizácia manipulačnej zóny:

 • Stabilný floor picking
 • Plávajúci floor picking
 • Multi level picking
 • Operatívny cross dock

Časové režimy:

 • D+1 / D+2
 • Cross dock
 • Just in time

Režimy komunikácie / prepojenia:

 • EDI - online prepojenie
 • Denná výmena súborov s obj
 • Manuál - denná výmena cez email / fax

Úroveň dohľadateľnosti informácií:

 • SSCC, BATCH, EAN, SERIAL Nb
manipulácia s tovarom