O spoločnosti

Allogi  je spoločnosť vytvorená ľuďmi, ktorých priťahujú spoločné hodnoty, záujmy a dôvera. 

Základnými piliermi pri vytváraní našich riešení tvoria: 

  • pochopenie cesty zákazníka, jeho očakávaní a stratégie 
  • spokojnosť a motivácia našich ľudí, založená na férovej zainteresovanosti a rovnováhe medzi profesionálnym a privátnym životom
  • dodanie profesionálneho riešenia s  využitím jednoduchosti a zdravého rozumu

Základy portfólia našich služieb sú položené na:

  • dlhoročných skúsenostiach v poskytovaní logistických služieb pre klientov z rôznych segmentov
  • operačnej seniorite našich ľudí v  riadení skladových, výrobných, dopravných a obchodných operácií  
  • reálnej skúsenosti z implementácií komplexných logistických projektov  podporená hĺbkovými analýzami procesov, organizácie a nástrojov riadenia spoločnosti na všetkých úrovniach, ktorá nám umožňuje navrhnúť optimálne profesionálne riešenia pre našich klientov a partnerov.

Spoznajte nás

Mgr. Ján Držík / zakladateľ

Mgr. Ján Držík / zakladateľ

Cesta, na  ktorú som sa vydal so spoločnosťou Allogi je spojená s pozitívnymi ľuďmi, ktorých priťahujú spoločné hodnoty, záujmy a dôvera.

Moju predošlú  profesionálnu kariéru som takmer celú zasvätil vedeniu nadnárodnej logistickej spoločnosti. Zabezpečovanie servisu pre klientov, príprava riešení a implementácie operačných projektov prinášajú každodenne dostatok výziev, ktoré nekompromisne preveria životaschopnosť každého člena tímu. V logistickej brandži platí dvojnásobne, že úspešné riešenia a dobré výsledky spoločnosti sú postavené na  schopnostiach a energii motivovaných ľudí.

Korporátne prostredie mi dalo veľa skúseností, umožnilo participovať na zaujímavých projektoch, spolupracovať s množstvom skvelých ľuďí z rôznych úrovní manažmentu či technickej špecializácie. Zároveň mi však prinieslo poznanie o „politických“ bariérach", ktoré si spoločnosť vytvára prostredníctvom komplikovanej štruktúry a organizácie. Jednostranné zameranie na výsledky, obmedzenie kľúčových  kompetencií  a "zviazané ruky" pri rozhodnutiach postupne spaľujú energiu a dôveru kľúčových ľudí.

Moje pracovné skúsenosti a energiu chcem využiť  v prospech ľudí a projektov, ktorých hodnoty a kľúčové rozhodnutia budeme môcť spoločne vytvárať  a aktívne ovplyvňovať. Som presvedčený, že spolupráca s ľuďmi, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty založené na dôvere, voľnosti v sebarealizácii a férovej zainteresovanosti na výsledkoch vytvára silné základy pre náš spoločný úspech.