Konzultačné služby

Spoločnosť Allogi využíva svoje dlhoročné skúsenosti v riadení operačných spoločností  a  implementácii komplexných logistických projektov v prospech optimalizácie riešení pre svojich klientov. 

Prostredníctvom hĺbkového auditu strategických procesov, nastavení a nástrojov spoločnosti,  prinášame analýzu ich efektívnosti a udržateľnosti v súlade s ambíciami ďalšieho rastu. Riešenia s neustálou adaptáciou na aktuálny vývoj trhu, s prihliadnutím na kroky konkurencie v segmente. 

Pracujeme priamo v prevádzke, diskutujeme s operačnými ľudmi, analyzujeme funkčnosť organizačnej štruktúry, preverujeme nastavenie mzdového systému a motivačnej schémy  Cez podrobný audit opračných procesov a logistických údajov o aktivite prinášame spätnú väzbu ohľadne efektívnosti využívania ľudských zdrojov, manipulačnej a IT techniky, utilizácie operačných priestorov správností nastavenia. 

Spoločnosť ALLOGI ponúka:

  • Audit manažérskych procesov 
  • Audit a optimalizácia nástrojov na riadenie
  • Audit a optimalizácia operačných procesov
  • Audit a optimalizácia organizačnej štruktúry
  • Audit a optimalizácia motivačnej schémy
  • Audit a optimalizácia kľúčových nákladových stredísk